Papreni minusi su uvek na skeneru NBS – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Papreni minusi su uvek na skeneru NBS

U centralnoj banci tvrde da prate kamate i uslove za odlazak “u crveno”. Naglašavaju da su spremni da reaguju ako se za to ukaže potreba.

Ako se banke previše “zaigraju” sa visokim kamatnim stopama na dozvoljene minuse, mogle bi da dobiju “packe” od Narodne banke Srbije. U centralnoj banci “Novostima” je potvrđeno da se stalno prati koliko i pod kojim uslovima banke zarađuju na ovim pozajmicama po tekućem računu. Motri se situacija u Srbiji, ali i u okruženju i državama Evropske unije, kako bi moglo da se reaguje.

Prosečna kamatna stopa na dozvoljene minuse u Srbiji je visoka, u proseku je na nivou od 29,46 odsto godišnje. Na pitanje “Novosti” da li postoji način da Narodna banka Srbije odredi maksimalnu granicu za ove kamatne stope, u NBS nisu eksplicitno odgovorili. Iz njihovog odgovora je, međutim, jasno da su spremni da reaguju, ako se za to ukaže potreba.

– Narodna banka Srbije kontinuirano prati uslove pod kojim banke u Srbiji odobravaju pozajmice po tekućem računu, kao i uporednu praksu i regulativu, kako zemalja u okruženju, tako i država članica Evropske unije – ističe NBS. – Uslovi se prate u cilju razmatranja potencijalne potrebe unapređenja regulatornog okvira Srbije, koje će doprineti daljem razvoju bankarskog sektora i dodatnoj zaštiti korisnika finansijskih usluga.

PRAVDANjE UDRUŽENjA BANAKA SRBIJE – RAZLOZI za visoku kamatu na dozvoljeni minus su isključivo ekonomske prirode – ističu u Udruženju banaka Srbije. – Ovo je specifičan proizvod i masovan i visokorizičan, jer ga banke nude u standardnim paketima prilikom otvaranja i vođenja računa građana i to po onim računima gde su izvesni stalni prilivi. Minus se uglavnom odobrava po skraćenoj i pojednostavljenoj proceduri. Banke ne uzimaju realna obezbeđenja, već je garancija da će se minus pokriti stalni priliv na račun korisnika. Dozvoljeni minus je raspoloživ klijentu, ali banka nema uticaja na to kada, u kom iznosu i koliko dugo će ga klijent koristiti.

U NBS podsećaju da banke u našoj zemlji obavljaju kreditne poslove polazeći od načela slobode ugovaranja, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima.

Kako naglašavaju, odobrena prekoračenja po tekućem računu svuda predstavljaju najskuplju vrstu pozajmice, pre svega zbog toga što su vreme i obim njihovog korišćenja, kao i vraćanja neizvesni.

– NBS je uvek upozoravala građane da bi ih trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi i u kraćem vremenskom periodu – ističu u centralnoj banci. – To ne znači da građani ne treba da koriste ovu vrstu pozajmice, već da odluku o korišćenju donose na bazi informacija o tome koliko dozvoljeni minus košta, a zatim i kreditna kartica ili potrošački kredit. Sasvim sigurno je da će cena biti opredeljujući faktor kod odabira određenog finansijskog proizvoda.

U NBS ističu da zbog dužeg roka i niže kamatne stope građani u Srbiji mnogo više koriste gotovinske kredite i kredite za refinansiranje postojećih obaveza, kupovinu trajnih dobara, nego pozajmice po tekućem računu.

novosti.rs

Tags
Back to top button