TRAPEZA d.o.o zapošljava: Rukovodilac Ekspres ekspoziture – Bankar.rs
SVE VESTI

TRAPEZA d.o.o zapošljava: Rukovodilac Ekspres ekspoziture

TRAPEZA d.o.o., zvanični partner Erste Bank a.d. Novi Sad raspisuje konkurs za poziciju: Rukovodilac Ekspres ekspoziture, mesto rada: Kragujevac.

Uloga: Rukovodilac je odgovoran za planiranje, organizovanje, upravljanje i kontrolu poslovnih procesa i zaposlenih u ekspres ekspozituri, povećanje profitabilnosti ekspres ekspoziture, kao i za povećanje broja klijenata i ostvarenje individualnih ciljeva kroz proaktivno promovisanje bankarskih proizvoda i usluga u skladu sa potrebama klijenata.

Uslovi:

 • fakultetsko obrazovanje odgovarajućeg usmerenja
 • poželjno iskustvo do 3 godine na poslovima kreditiranja građana, malih preduzeća i preduzetnika   ili sličnim poslovima, ili iskustvo na ostalim poslovima prodaje građanima, malim preduzećima i preduzetnicima
 • aktivno poznavanje rada na PC-u (MS Office)
 • engleski jeszik – srednji nivo znanja
 • organizacione sposobnosti, pouzdanost i preciznost, odgovornost, komunikativnost, mogućnost ostvarivanja kontakta, mogućnost prepoznavanja potreba klijenta, timski rad

Odgovornost:

 • za ostvarenje plana broja klijenata usmerenih na banku sa kojima je banka uspešno zaključila prodaju svojih proizvoda i usluga
 • za ostvarene rezultate na tržištu koje pokriva ekspres ekspozitura, upravljanje poslom i zaposlenima u ekspozituri
 • za održavanje nivoa kvaliteta usluga klijentima
 • za informisanje odgovornih lica Banke o rezultatima ekspres ekspoziture, problemima u vezi ostvarivanja istih, kao i za predlaganje rešenja
 • za obradu tržišta i rezultate u poslovanju sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima, te segmentom ciljnih grupa klijenata na području ekspoziture
 • sveobuhvatno informisanje i podrška (u domenu informisanja o proizvodima i uslugama iz ponude Banke) klijentima prema njihovim potrebama
 • informisanje i podrška klijentima prilikom upita i podnošenja zahteva za korišćenje proizvoda Banke

Planiranje:

 • planiranje ciljeva ekspres ekspoziture, kadrovska politika, periodična kontrola stepena realizacije ciljeva i saglasno tome planiranje i sprovođenja mera
 • postavlja individualne ciljeve za svakog zaposlenog u ekspres ekspozituri
 • izrađuje planove razvoja pregovaračkih veština za svakog zaposlenog, radi sprovođenja predmetne obuke od strane Banke

Realizacija:

 • informisanje zaposlenih u ekspres ekspozituri o ciljevima ekspoziture i individualnim ciljevima definisanim brojem klijenata upućenih na Banku, sa kojima je Banka zaključila ugovor o prodaji  svojih proizvoda i usluga u skladu sa njihovim potrebama
 • redovno održavanje dnevnih i nedeljnih sastanaka sa svim zaposlenima u ekspres ekspozituri, radi definisanja dnevnih i nedeljnih aktivnosti koje treba obaviti
 • uspostavljanje kontakata  sa  pravnim i fizičkim licima u cilju unapređenja prodaje proizvoda Banke i  akvizicija novih klijenata

Rok za konkurisanje: 26.03.2018.

Tags
Back to top button