Osiguranje isplativije od štednje, zašto onda kaska? – Bankar.rs
INTERVJUISLIDERSVE VESTI

Osiguranje isplativije od štednje, zašto onda kaska?

Manje od dva odsto stanovništva koristi usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, jer se misli da to koriste samo oni koji imaju visoku platežnu moć.

Građane bi međutim, mogla da motiviše angažovanija i kontinuirana promocija osiguranja, kako samih proizvoda, tako i koristi koju građani imaju zaključenjem polise osiguranja, rekla je u razgovoru na marginama Kopaonik biznis foruma za B92.net Gordana Bukumirić, predsednica izvršnog odbora Unika osiguranja.

– Često se može čuti da je osiguranje mnogo isplativije od štednje u bankama, ipak, ta industrija kaska u razvoju. Da li je zapravo osiguranje skupo?

Za razliku od prethodnog perioda kada su proizvodi osiguranja koji su sadržali štednu komponentu bili konkurentni štednji u bankama, danas se situacija menja. Prinosi po osnovu štednje su drastično pali, a do promene je došlo i u samim proizvodima osiguranja. Za razliku od štednje u bankama, osiguranje ima dodatnu vrednost, a to je i pokriće rizika neželjenih događaja, tako da se može reći da je isplativije. To je takođe i investicija u budućnost, gde se u slučaju nastanka neželjenih događaja obezbeđuje finansijska sigurnost. Od ukupne štednje u Srbiji, prema podacima kojima raspolažemo, 95 odsto se nalazi kod banaka na štednji. Po dva procentna poena pripalo je životnom osiguranju i investicionim fondovima i onaj jedan jedini uzeli su dobrovoljni penzioni fondovi.

Srbija ima izvanredan potencijal u pogledu razvoja životnog osiguranja, ali u tom proizvodu „industrije osiguranja” svi moraju da nađu interes – građani, država i osiguravajuće kuće i to na veoma duge staze. Rast životnih osiguranja je još uvek prisutan i pored toga što su izostale poreske olakšice od strane države koje su neophodne kako bi se ostvario značajniji pomak. Rast ne sme da zavara s obzirom da, po izdvajanju za životna osiguranja po glavi stanovnika, krećemo sa jedne od najnižih lestvica u Evropi.– Šta to govori?

– Koliko Srbija prati trendove kada je sektor osiguranja u pitanju? Posebno kada govorimo o digitalizaciji koja je bila popularna tema na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu, na kome ste učestvovali?

Tržište osiguranja u Srbiji je manje razvijeno u odnosu na neke od zemalja regiona i Evropske Unije. Ali, imajuću u vidu da je UNIQA osiguranje u Srbiji, član osiguravajuće grupacije koja poslovanje obavlja u 18 zemalja Evrope, donosimo najbolje prakse i priblažavamo tržište evropskom. U poslednjih pet godina tržište osiguranja raslo je 5-6% godišnje, što pokazuje dinamičan rast. Za dalji rast je potrebno vreme, strpljenje i prilagođavanje zakonske regulative.

Paralalno, neophodno je ispratiti i trendove. Mi smo od samog dolaska radili mnogo na uvođenju novih tehnologija. Naša prodajna mreža je još od 2009. godine u mogućnosti da zaključi ugovore o osiguranju uz pomoć aplikacija. Svaki agent opremljen je tehnologijom koja mu omogućava da završi proces prodaje na mestu gde klijentu najviše odgovara. Istovremeno, većinu back office aplikacija smo prebacili na web based aplikacije, čime smo dobili mogućnost rada s udaljenih lokacija. Svaki korisnik našeg privatnog zdravstvenog osiguranja ima mogućnost da pristupi putem ličnog naloga našem portalu i prati stanje potrošnje po polisi.

Danas je na našem vebsajtu moguće prijaviti štetu, prigovor ili ostaviti komentar. Istovremeno, matična kompanija radi intenzivno na digitalizaciji poslovanja i implementaciji novih platformi, koje će korišćenjem modula vestačke inteligencije obezbediti pomoć svim našim zaposlenima i kvalitetniju uslugu

– Prema nekim procenama, naša industrija osiguranja je na nivou industrije piva, odnosno tek 10% ljudi ima neki vid osiguranja. Kako motivisati građane da imaju polise osiguranja?

Ne bismo poredili ove dve industrije, jer jedna se bavi prodajom opipljivog proizvoda koji se konzumira u kratkom vremenu. Sa druge strane, osiguranje je nešto potpuno drugačije i konzumira se dugoročno, jer ulažete u budućnost vas i vaše porodice. Za dalji razvoj industrije osiguranja neophodna je sistemska edukacija pravnih i fizičkih lica o značaju osiguranja. Nedovoljna je i promocija proizvoda u osiguranju, na čemu moramo da poradimo kroz Udruženje osiguravača, kao i svako društvo za osiguranje pojedinačno.

Jedan od značajnih delova naše misije je svakako i zaštita prava i interesa klijenata. Zato nastojimo da polise pažljivo pripremimo i da koristimo jasnu i direktnu komunikaciju. Takođe, potencijalni klijenti na raspolaganju imaju predugovorno informisanje koje im omogućava da pre kupovine osiguranja sagledaju elemente koji su značajni za donošenje odluke.

U budućem periodu, kao jedan od najvećih izazova vidimo u pomirenju zakonske regulative u vezi sa zaštitom interesa i prava klijenata. Broj informacija i dokumentacije konstatno se povećava dok s druge strane naši klijenti imaju sve manje vremena. Neophodno je i paralelno razvijati svest građana i privrede o osiguranju i brizi za sopstveni život, imovinu ili biznis i prebacivanju određenih rizika na osiguravajuće kompanije.

– Kakva je situacija u vašoj kompaniji, koji vid osiguranja je najzastupljeniji?

Tržište osiguranja na kojem radi 15 osiguravajućih kompanija, od čega preko 35% ukupne premije se odnosi na obavezno osiguranje automobila, sa 8% građana koji imaju životno osiguranje, 7% onih koji su osigurali svoje domaćinstvo, oko 2% sa privatnim zdravstvenim osiguranjem, učešćem online kupovine sa manje od 1%, navikama klijenata da osiguranje kupuju isključivo u poslovnicama i godišnjom premijom po glavi stanovnika od nepunih 110 evra, jasni su pokazatelji uslova poslovanja. Naš najveći uspeh je što smo baš u tom konzervativnom i tradicionalnom poslu, ali uz snažan tim koji čine mladi, kreativni ljudi i postigli uspeh i iskorak po pitanju nekih rešenja i inovacija. Kod nas najveću zastupljenost ima životno osiguranje, slede imovinska osiguranja, a potom dobrovoljno zdravstveno osiguranje gde zauzimamo zauzimamo lidersku poziciju.

Naši klijenti cene ono po čemu smo jedinstveni – a to je mreža od preko 600 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova širom Srbije. Jedino kod nas, ukoliko to ugovore, klijenti mogu da imaju godišnji budžet u visini od 2 miliona evra za lečenje u inostranstvu. I u segmentu putnog osiguranja u inostranstvu, UNIQA je na vodećoj poziciji. Pored standardne prodaje putnog osiguranja imamo odlično razvijen vebšop za online kupovinu putnog osiguranja. Da je to bio odličan potez, govori i podatak da se broj korisnika ove usluge svake godine duplira.

Od skoro smo započeli i online prodaju osiguranja kuća i stanova. Takođe, već godinama smo lideri i na polju bankoosiguranja. Već smo se pozicionirali kao lider u Affinity osiguranjima tj. jednostavnim osiguranjima. Svetski proizvođači uređaja traže od osiguravača da im obezbedi polisu osiguranja, „uz kupljeni uređaj“ . Oni politiku prodaje uređaja sprovode na regionalnom principu tako da smo postali „partneri-osiguravači“ za sve prodate Whirlpool, Indesit, Hotpoint i druge uređaje za teritoriju bivše Jugoslavije.

Gordana Bukumirić dobitnica je nagrade „Preduzetnik godine za tržište osiguranja istočne Evrope“ od strane londonske prestižne organizacije „European CEO“.

Proteklih 10 godina, ova nagrada uručuje se najboljim direktorima iz različitih oblasti poslovanja koji su svojim odlukama i rukovodstvom postigli izvanredne rezultate.

Osnovni kriterijumi pri odabiru pobednika baziraju se na analizi održivosti tržišta, strateških ciljeva, kao i sveukupnom imidžu kompanije. Ipak, jedno od najbitnijih stavki je svakako i činjenica da li je nominovani CEO prepoznat kao lider u okviru industrije u kojoj posluje.

 

 

 

 

 

– Zdravstveno osiguranje je važno, ali nekako se čini da i ta oblast nije dovoljno razvijena. U okviru panela na kome ste učestvovali rečeno je da je problem što se ne vide jasno benefeti…Šta UNIQA nudi na ovom polju?

Doborovoljno zdravstveno osiguranje je relativno mlada vrsta osiguranja na tržištu osiguranja Srbije. Javilo se krajem 2009. i početkom 2010 godine. Za sada svega 4 osiguravajuće kompanije na našem tržištu se bave ovom vrstom osiguranja. Epilog ovog razvoja je da se nešto manje od 2% stanovništva korisnik ove vrste osiguranja. A zašto? Možda zbog nedovoljne promocije, edukacije ili postojanja zablude da je dobrovoljno zdravstveno osiguranje dostupno samo građanima sa višom platežnom moći. Međutim, statistički podaci za Srbiju pokazuju da prosečna godišnja potrošnja za zdravstvene usluge u privatnom sektoru u Srbiji iznosi 300 evra. Za ovaj iznos ili značajno niži iznos može se obezbediti poprilično kvalitetno pokriće kroz zaključenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

– Šta pruža zdravstveno osiguranje? 

Na prvom mestu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu kroz vanbolničko i bolničko lečenje, jer kada govorimo o zdravstvenoj usluzi govorimo o onom što je najsenzitivnije za svakog od nas – to je zdravlje. Korišćenjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja klijent odmah oseti brojne pogodnosti. Kada je UNIQA u pitanju, na prvom mestu je brzina i vreme čekanja na realizaciju zdravstene usluge. Prilikom dolaska u izabranu zdravstvenu ustanovu na zakazani pregled, čeka se najviše 15 minuta. Veliki benefit je što klijent može da bira ustanovu u kojoj želi da realizuje uslugu, kao i lekara u okviru te ustanove. Mreža ustanova sa kojima UNIQA ima saradnju broji više od 600 zdravstvenih ustanova u Srbiji – specijalističkih ordinacija, poliklinika, domova zdravlja i bolnica. Osnovni paketi, koji su i najzastupljeniji na domaćem tržištu, pokrivaju vanbolničko lečenje, tj. specijalističke i preglede lekara opšte prakse, dijagnostiku, laboratorijske analize. Širi paketi povrh vanbolničkog, pružaju i pokriće za bolničko lečenje, uključujući hirurške intervencije, kao i troškove porođaja.

Naša praksa pokazuje da je za sada preko 90% klijenata postalo korisnik dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja tako što je njihov poslodavac zaključio ovo osiguranje.

Uglavnom su to internacionalne kompanije, koje žele da brojne pogodnosti pruže svojim zaposlenima i u Srbiji. Prednosti za radnike je što rdobrovoljno zdravstveno osiguranje dobijaju po mnogo povoljnijim uslovima nego što bi bili u mogućnosti da ga zaključe individualno. Vrlo često , poslodavci omogućuju i da članovi porodice njihovih zaposlenih koriste ovo osiguranje pod istim povoljnim uslovima. Za poslodavca – značajan benfit je povećanje motivacije i lojalnosti zaposlenih, jer zaposleni stiče utisak da ne radi samo za profit kompanije, već i za sebe. Indirektno to podiže i renome same kompanije. Uz to, poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa u iznosu 5.750 dinara mesečno po zaposlenom. S tim što se ovaj iznos predstavlja zajedničku sumu za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i privatne penzione fondove.

– Da li je to onda trošak ili investicija?

Definitivno, to je investicija u zaposlene i investiciju u dalji rast i razvoj kompanije.

– Šta je neophodno da bi se dobrovoljno zdravstveno osiguranje dalje razvijalo i da bi ono pomoglo rasterećenju zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema?

Pre svega, neophodno je uvesti još podsticajnije poreske olakšice, kao i pojačati edukaciju stanovništva o načinu funkcionisanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uz bolju promociju usluga ove vrste osiguranja. Uz to, neophodno je da osiguravajuće kompanije, udruženje osiguravača, zdravstvene ustanove zajedno sa državnim organima rade dalje na unapređenju regulatornog okvira. Jer samo tako možemo relaksirati državni zdravstveni sistem i doprineti podizanju zdravstvenog standarda našeg stanovništva.

U narednom periodu očekujemo dalji nastavak dinamičnog rasta u pojedinim segmentima – pre svega u imovinskom i dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, kao i uvođenje novih proizvoda životnih osiguranja. UNIQA je tokom prošle godine lansirala nekoliko novih proizvoda, poput osiguranja guma na vozilu i osiguranja pravne zaštite. Uveli smo izvesna poboljšanja u okviru proizvoda koji pokrivaju rizike prilikom nezgoda vozača i putnika, kao i osiguranja pomoći na putu. Naš fokus u 2018. godini i dalje ostaje na stalnom jačanju kvaliteta usluge. Zadovoljan klijent zahteva besprekornu uslugu i to je nešto na čemu konstantno radimo.

– Šta očekujete kada je sektor osiguranja u pitanju? 

Nastavljamo sa strategijom razvoja dobrovoljnih vrsta osiguranja, s izuzetkom segmenata na kojima ne učestvuje aktivno što će nam i u narednim godinama garantovati stabilnost i doprineti da na kvalitetan način održimo stabilnu 5. poziciju na polju životnih i neživotnih osiguranja. Odlučni smo da održimo lidersku poziciju na polju privatnog zdravstvenog osiguranja. Raduje nas što pored korporativnih kljenata koji i dalje čine naše najbrojnije korisnike svakodnevno raste broj individualnih korisnika privatnog zdravstvenog osiguranja. Kako bismo bili na još jedan korak bliže našim kijentima, tokom ove godine planiramo da proširimo našu mrežu poslovnica širom Srbije, ali i da osnažimo prodajni tim.

 

b92.net

Tags
Back to top button