Plaćanje debitnim DinaCard karticama na rate bez kamate – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

Plaćanje debitnim DinaCard karticama na rate bez kamate

Narodna banka Srbije obaveštava građane da je Banka Poštanska štedionica, kao najveći izdavalac DinaCard kartica, na inicijativu i u saradnji sa NBS, za svoje korisnike uvela pogodnost plaćanja debitnim DinaCard karticama na rate bez naknade i kamate.

Plaćanje na rate ovom karticom ima sve prednosti plaćanja čekovima, ali je znatno brže i jednostavnije – nema čekanja na kasi i vremenski zahtevnog ispisivanja čekova, kao ni limita potrošnje po čeku. Drugim rečima, ovaj jedinstveni servis predstavlja savremenu, elektronsku zamenu za ček.

Broj rata određuje sam korisnik prilikom kupovine (od 1 do 6 mesečnih rata), a prva rata dospeva na naplatu za 30 dana, i sve to bez kamate i naknada. Plaćanje DinaCard debitnim karticama Poštanske štedionice na rate realizovano je na inicijativu NBS i nacionalnog kartičnog sistema DinaCard, u želji da se izađe u susret potrebama domaćih korisnika platnih kartica i trgovaca, da se omogući proizvod koji bi imao sve prednosti čeka, a jednostavnost korišćenja platne kartice.

Banka Poštanska štedionica je navedenu uslugu omogućila za sve svoje već izdate Post Card kartice, a trgovinski lanci u kojima se ona već može koristiti su Đak, Matis i Tehnomanija, pri čemu će uskoro ista usluga biti omogućena i u drugim velikim trgovinskim lancima u zemlji. Na sajtu Banke Poštanska štedionica redovno će biti ažuriran spisak novih prodajnih mesta na kojima će biti omogućena ova usluga, a trgovci sa kojima banka bude potpisala ugovor o pružanju usluge plaćanja na rate bez kamate imaće na svojim internet stranicama i prodajnim mestima odgovarajuće obaveštenje.

Ova usluga kupovine na rate predstavlja izuzetnu pogodnost za korisnike DinaCard kartica Banke Poštanska štedionica jer se prilikom plaćanja na rate ne rezervišu sredstava na tekućem računu, već se račun zadužuje sa datumom dospeća rate, kada korisnik treba da obezbedi sredstva za naplatu rate. Ukupan iznos zaduženja za plaćanje DinaCard karticama na rate može biti do punog mesečnog iznosa zarade ili penzije. Kao što je već navedeno, ovaj servis se odnosi, kako na već postojeće DinaCard kartice Banke Poštanska štedionica, tako i na novoizdate.

Izvor: BKTVNews

Tags
Back to top button