Efektiva: Raskid CHF ugovora – UPUTSTVO – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

Efektiva: Raskid CHF ugovora – UPUTSTVO

Udruženje Efektiva donosi uputstvo za korisnike CHF kredita, koji žele da uđu u grupnu tužbu za raskid ugovora o CHF kreditu.

Izvor: efektiva.rs

Prvi korak je upoznavanje sa suštinom raskida ugovora. Ona je tzv dinarska restitucija, odnosno svaka strana, nakon donete presude o raskidu ugovora, vraća onoj drugoj ono što je od nje primila. Pošto su u opticaju bili isključivo dinari, franke niko nikada nije video, to znači da klijent banci vraća dinarski iznos koji je dobio NA DAN ISPLATE kredita, a banka njemu vraća SVE NJEGOVE DINARSKE uplate od prve rata do danas. Obe strane imaju pravo na zateznu kamatu, pa nakon što se izvrši tzv “prebijanje” međusobnih potraživanja, u većini slučajeva klijent duguje banci još neki novac i nakon toga se kredit zatvara.

Koliko novca klijent duguje banci nakon raskida?

Napravili smo jednu okvirnu kalkulaciju, koju možete pogledati na ovom linku: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/kalkulacija-nakon-raskida-ugovora/.

Ko želi tačan proračun može ga dobiti po sledećim uslovima: Kalkulacije za raskid!

Kako vratiti banci taj novac?

 1. verujemo da će banke, nakon što krenu masovnije tužbe i presude, prihvatiti da izmene ugovore sa svojim korisnicima i omoguće im da otplaćuju taj novi dug na rate, tj kroz novi kredit (verovatno u evrima), uz recimo duplo manju glavnicu, samim tim i ratu kredita
 2. podizanjem novog, drastično manjeg kredita u drugoj banci
 3. prodajom stana i zatvaranjem duga

Šta je potrebno od dokumentacije?

 1. kopija ugovora o kreditu
 2. aneks ugovora, ako je bilo
 3. punomoćje za advokata koje se potpisuje u udruženju ili se dobija na mejl (ko ne može lično da dostavi, može Poštom, treba da pošalje mejl na [email protected] sa zahtevom za instrukcije za učešće u grupnoj tužbi za raskid, i dobiće sve potrebno na mejl)

Koliki su troškovi?

 1. 200 evra se plaća advokat, jednokratno za celu uslugu voženja postupka do kraja. Plaća se odmah na početku prilikom predaje dokumentacije
 2. sudska taksa iznosi 100.000 din i nju deli 10 korisnika koji tuže zajedno (dakle, 10.000 din po osobi) plaća se nakon par meseci, kad Sud odredi taksu.
 3. sudski veštak na kraju, oko 10.000 din po osobi, plaća se pred kraj prvostepenog postupka.
 4. u slučaju gubitka spora, ukupni troškovi drugoj strani su procenjeni na oko 200.000 din, što znači 20.000 din po osobi.

 

Korisnici kredita koji su OZBILJNO zainteresovani za ovaj postupak, treba da pripreme potrebnu dokumentaciju a zatim da se mejlom i telefonom jave u udruženje kako bi se dogovorili o načinu dostave dokumentacije!

Koje banke tužimo?

Prijave ZA SVE banke koje imaju CHF kredite se šalju na mejl udruženja, nakon čega mi formiramo grupe od po 10 korisnika ISTE BANKE. Prvih 10 korisnika ISTE BANKE koji dostave kompletnu dokumentaciju čine jednu grupu za tu banku, nakon čega formiramo drugu, pa treću itd… Dakle, ne treba po društvenim mrežama tražiti “kolege” iz iste banke, već poslati prijavu na naš mejl a mi zatim formiramo grupe.

Ko može da tuži?

Tužbu za raskid mogu da podnesu SVI klijenti sa CHF kreditom (raskinuti ugovori i aktivni). Klijenti koji su podneli neku drugu tužbu protiv banke, za kamate, kursne razlikemi dr, mogu paralelno da uđu u postupak za raskid, nema smetnji.

NAPOMENA: Potrebno je pažljivo pročitati poslednjih nekoliko tekstova na našem sajtu. Objavili smo pravnosnažnu presudu za raskid ugovora, referat sudije Ustavnog suda gospodina Slijepčevića, još neka mišljenja i presude od nedavno. Nakon toga, oni koji su rešeni da tuže, neka postupe po uputstvu iznad.

Linkovi tih tekstova su ovde:

 1. Referat sudije VKS Dragiše Slijepčevića
 2. Pravnosnažna presuda za raskid CHF kredita!
 3. Predsednik EU suda pravde na strani CHF dužnika!
 4. Dve presude za raskid CHF kredita!
 5. Presuda EU suda pravde!
 6. Prvostepena presuda za raskid CHF kredita!

VAŽNO: Nekoliko sudija Višeg suda u poslednjih par meseci iz grupne tužbe  izdvajaju kredite manje od 40.000 chf i upućuju ih na pojedinačan postupak pred Osnovnim sudom. U tom slučaju, korisnik plaća veću taksu (prosek 50.000 din), ali je može platiti na rate do okončanja spora. Sudski veštak je tada 15.000 din!

Ovo nije postupak koji se mora završiti u narednih par dana, ne zastareva, pa se prijave i tužbe mogu podneti i narednih dana i nedelja!

Tags
Back to top button