Credit Agricole zapošljava: Senior SBE Mikro Menadžer za odnose sa klijentima – Bankar.rs
Uncategorized

Credit Agricole zapošljava: Senior SBE Mikro Menadžer za odnose sa klijentima

Credit Agricole banka rapisuje konkurs za poziciju Senior SBE Mikro Menadžer za odnose sa klijentima, u Beogradu.

Odgovornosti i ključna zaduženja:

 • Održavanje i razvijanje veze Sektora za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima sa SBE Mikro i Small kompanijama sa snažnim fokusom na promociji kredita i proizvoda upravljanja gotovinom (depoziti, devizno poslovanje itd)
 • Vođenje pregovora sa klijentom po pitanju njegove saradnje sa Bankom, prezentovanje Banke i Grupe kao i SBE proizvoda
 • Prijem zahteva za kreditne i dokumentarne poslove za SBE klijente (Micro i Small) za filijale za koje je zadužen
 • Akvizicija novih i postojećih klijenata u saradnji sa rukovodiocem filijale, prikupljanje neophodne dokumentacije od klijenata, provera njene ispravnosti i kompletnosti, preliminarna analiza zahteva
 • Prikupljanje depozita
 • Obrada podataka, struktuiranje kreditnih aranžmana i dokumentarnog poslovanja
 • Podnošenje i slanje zahteva na kreditni odbor za kreditne i dokumentarne poslove
 • Praćenje otplate kredita
 • Organizacija realizacije aranžmana sa preduzećem po odobrenju Kreditnog odbora Banke
 • Redovan monitoring poslovanja klijenata iz svog portfolija i svakodnevno praćenje liste dospeća i kašnjenja kreditnih proizvoda i preduzimanje određenih akcija u cilju smanjivanja problema sa naplatom
 • Redovno izveštavanje nadređenih o poslovnim aktivnostima

Znanja i iskustva neophodna za poziciju:

 • Najmanje 2 godine radnog iskustva u bankarstvu na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika i rada na računaru

Potrebne kompetence:

 • Odgovornost i postignuće
 • Veštine komunikacije
 • Inicijativa
 • Tehnike prodaje
 • Pregovaračke veštine
 • Profesionalno samopouzdanje

CV i propratno pismo možete poslati elektronskim putem.

Rok za konkurisanje: 21.02.2018.

Samo kandidati koji uđu  uži krug biće informisani o ishodu konkursa.

Tags
Back to top button