Efektiva: Još jedna presuda protiv naknade za obradu kredita – Bankar.rs
KreditiSLIDER

Efektiva: Još jedna presuda protiv naknade za obradu kredita

Udruženje za zaštitu bankarskih klijenata Efektiva objavilo je danas da je doneta još jedna pravosnažna presuda u korist jednog klijenta banke kojom je utvrđena kao ništavna odredba iz ugovora o kreditu o plaćanju naknade na ime troška obrade kredita.
Kako se navodi u informaciji objavljenoj na veb sajtu Efektive, Viši sud u Beogradu je potvrdio prvostepenu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu u korist klijenta banke kojom je u ugovoru o kreditu, pored člana o naknadi za obradu kredita, utvrdio ništavnim i član o promeni visine kamatne stope.

Viši sud u Beogradu je, prema presudi objavljenoj na internet stranici Efektive, odbio “kao neosnovanu” žalbu jedne banke i potvrdio presudu Prvog osnovnog suda iz 2016. godine.

Prvi osnovni sud je, kako stoji u obrazloženju, 2016. godine usvojio tužbeni zahtev tužioca i utvrdio ništavim odredbe dva člana Ugovora za kupovinu stambenog objekta.

Prva poništena odredba glasi da se visina kamatne stope “može menjati u skladu s kretanjem prosečnih kamatnih stopa koje za ovu vrstu posla na teritoriji Republike Srbije obračunavaju prvoklasne banke”.

U drugoj ništavnoj odredbi je pisalo da se korisnik kredita obavezuje da po osnovu troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u korišćenje… plati banci jednokratnu naknadu u visini od 1,5 odsto od iznosa odobrenog kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem za švajcarski franak na dan plaćanja, kao i jednokratnu naknadu za korišćenje usluga Kreditnog biroa.

Tužena banka je presudom obavezana, kako se navodi u obrazloženju, da tužilji isplati iznos od 1.065,36 švajcarskih franaka u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 17. oktobra 2007. godine.

Pored toga, banka će morati da isplati tužilji i 74.100 dinara na ime troškova parničnog postupka.

Tags
Back to top button