Udruženje banaka Srbije o presudi Apelacionog suda: Reč je o pojedinačnom slučaju – Bankar.rs
Krediti

Udruženje banaka Srbije o presudi Apelacionog suda: Reč je o pojedinačnom slučaju

Udruženje banaka Srbije, povodom presude Apelacionog suda u Beogradu 14. decembra prošle godine, kojom se naplata naknade troškova obrade kredita od strane banke oglašava ništavom i nalaže tuženoj banci da primljeni iznos na ime ove naknade vrati korisniku kredita, saopštilo je večeras da je ništavost odredbe ugovora o kreditu o naplati naknade troškova za obradu kredita, prema dostupnom tekstu, “utvrđena samo u tom jednom konkretnom slučaju koji se ne primenjuje na sve ostale slične slučajeve”.

“Rečeno potvrđuje i pravosnažna presuda Višeg suda u Jagodini od 5. decembra 2017. godine u istovrsnom predmetu spora, koja presuđuje nešto potpuno suprotno i potvrđuje pravo banke na naplatu naknade ovih troškova”, naveo je UBS.

U saopstenju se kaže da su “odredbe zakona kod propisivanja prava banke na naplatu ovih troškova jasne”.

“Očito je da se ovde predmetnom presudom stvara pravna nesigurnost kod rešavanja ovih slučajeva, stvara negativna klima prema bankama i podstiču nerealna očekivanja”, smatra UBS.

Tags
Back to top button