Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke – U investicionim kreditima imamo rast od 20% – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDER

Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke – U investicionim kreditima imamo rast od 20%

Iza ProCredit banke je izuzetno uspešna poslovna godina. O tome govori i činjenica da su 2017. završili sa više od 10 mil EUR neto dobiti.

Ova razvojno orijentisana banka sa fokusom na malu i srednju privredu može se pohvaliti i kvalitetnim kreditnim portfoliom, kao i stopom problematičnih kredita od svega 2,1%.
O rezultatima u prošloj godini, očekivanjima za 2018, kretanjima kamatnih stopa i podršci maloj i srednjoj privredi eKapija je razgovarala sa Ivanom Smiljkovićem, članom Izvršnog odbora ProCredit banke.
 
eKapija: Koliko ste zadovoljni rezultatima u 2017?
– Za nas je 2017. godina bila izuzetno uspešna. U ključnim segmentima, maloj i srednjoj privredi i poljoprivredi plasirali smo više od 410 mil EUR i zabeležili rast od 20%. Moram napomenuti da je stopa rasta u tom periodu na tržištu bila oko 1%. Takav rezultat je praćen izuzetno kvalitetnim portfoliom, jer je stopa problematičnih kredita bila svega 2,1%, što je dosta ispod prosečnih 13% na tržištu Srbije. Prema preliminarnim informacijama, 2017. smo završili sa više od 10 mil EUR neto dobiti, a naša stopa povraćaja na kapital iznosila je više od 9%.
 
eKapija: Kakva su vam planovi u 2018? Da li ćete se, osim MSPP, fokusirati i na štednju građana?
– U pogledu stope rasta i očuvanja kvaliteta portfolia, ništa manja očekivanja nisu ni za 2018. godinu. Ne očekujemo značajne promene u našem pristupu. I dalje ćemo snažno podržavati mala i srednja preduzeća, kao i poljoprivredu. Osim toga, fokus će nam biti i na štednji fizičkih lica. Građani našu banku prepoznaju kao sigurno mesto za svoju štednju, ali i banku koja njihova sredstva uspešno ulaže u razvoj i podršku domaće privrede. Danas je najviše zainteresovanih za štednju koja pruža veliku fleksibilnost, odnosno slobodu u upravljanju novcem. Slobodna neoročena štednja raste mnogo bržim tempom od ostalih oblika štednje. Iz tog razloga smo osmislili novi proizvod – Flex štednju. Kod ovog modela klijenti imaju mogućnost da svojim novcem upravljaju samostalno, da zahvaljujući našim eurskim bankomatima na svoj štedni račun slobodno dodaju i sa njega podižu svoj novac, kao i da sve to rade elektronskim putem, odnosno pomoću našeg internet ili mobilnog bankarstva, sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Flex štednja donosi odličnu kamatnu stopu, koja iznosi 0,8% na godišnjem nivou za depozite do 50.000 EUR i 1% godišnje za depozite preko 50.000 EUR.
eKapija: U vašem portfoliu ne dominiraju krediti za likvidnost, već za investicije. Kakvu podršku može očekivati privredni sektor?
– Od ukupno isplaćenih kredita privredi udeo investicionih kredita u ProCredit banci u 2017. godini iznosio je 45%, dok je na tržištu taj procenat bio oko 20%. U pitanju su krediti za ulaganja u osnovna sredstva, povećanje konkuretnosti, poboljšanje proizvodnih procesa i unapređenje energetske efikasnosti. Mi smo uspeli samo da u segmentu finasniranja unapređenja energetske efikasnosti ostvarimo rast od 40 mil EUR. Nastavićemo i u 2018. istim tempom uz unapređenje usluge. Kao i do sada aktivno ćemo sarađivati sa državom. U 2017. smo imali više nego aktivno učešće u programima Ministarva privrede za finansiranje nabavke opreme za MSPP, kao i u subvencionisanju poljoprivrednih kredita.
eKapija: Poljoprivredu ste uvek isticali kao važnu za ProCredit banku. Kako biste okarakterisali taj sektor privrede u Srbiji?
– Stepen kašnjenja u poljoprivrednim kreditima je kod nas ispod 1%, što je dokaz da razumemo taj deo privrede, jer ipak imamo iskustvo od 17 godina. Naša poljoprivreda se posledne dve decenije brže razvijala od poljoprivrede u zemljama u okruženju. Ranije je tipično gazdistvo bilo malo, sa više usitnjenih parcela, danas su to veliki poljoprivredni proizvođači. Ta oblast je nama i dalje izuzetno važna i nameravamo da ostanemo vodeća banka u kreditiranju poljoprivrede. U toku su obuke za korišćenje sredstava iz IPARD programa. Mi smo spremni za oba raspisana konkursa u okviru ovog programa i očekujemo da nam se klijenti jave ako su im potrebni saveti. Pred nama su pretpristupni fondovi Evropske unije i neophodno je da se na vreme pripremimo za ozbiljnije poduhvate u idućem periodu.
eKapija: I poljoprivrednike i privrednike najviše zanima kretanje kamatnih stopa. Da li očekujete neke promene?
– Kamatne stope u Srbiji su niže od zemalja u regionu, što je posledica velike konkurencije na bankarskom tržištu, kao i prilagođavanja tržišnim uslovima u kojima poslujemo. Verujem da će u narednom periodu ostati na istom nivou.
 
eKapija: Prošlu godinu su obeležile i investicije u oblasti nekretnina i stanogradnje. Koliko je za ProCredit banku taj segment važan?
– ProCredit banka je sa partnerima pokrenula nekoliko projekata u oblasti nekretnina i tokom 2017. godine finansirali smo izgradnju nekoliko većih stambenih projekata u Beogradu. Kilijentima je na raspolaganju paleta proizvoda za stambene kredite – imamo u ponudi kredite sa fiksnim i varijabilnim kamatnim stopama. Analizirajući kretanje kamatnih stopa, verujem da imamo atraktivne ponude.
eKapija: Deo svog portfolia ustupili ste Banci Intesa. Recite nam nešto više o tome.
– Krajem 2017. smo sa Bankom Intesa potpisali ugovor, kojim je toj banci ustupljeno oko 35 mil EUR kredita, što je ispod 4% ukupnog portfolia naše banke. U pitanju su mikro biznis i mikro agro klijenti, kao i fizička lica sa prebivalištem u gradovima u kojima ProCredit banka više nema svoje ekspoziture. Reč je o tržišnom segmentu sa kojim je ProCredit banka prestala aktivno da sarađuje još pre više meseci i za koje smatramo da najbolje i najodgovornije rešenje bilo njihovo upućivanje na banku koja je posvećena radu sa veoma malim klijentima i ima razvijenu poslovnu mrežu, ali i usluge kojima će u budućnosti moći na najbolji način da odgovori na sve njihove potrebe.
 
Modeli štednje za MSPP
Model štednje koji je ProCredit omogućio građanima je uzor po kom će banka uskoro ponuditi slobodan model depozita i domaćim preduzećima, a sve u želji da stimuliše štednju, ali i da je uposli na najbolji mogući način, odnosno da je investiramo u domaću privredu. ProCredit banka priprema veoma fleksibilan i atraktivan model štednje za MSPP, koji će, verujemo, naići na ogromno interesovanje među domaćim privrednicima.
Marija Kambić
Tags
Back to top button