Ekspobanka je idealan partner za srpska preduzeća – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDER

Ekspobanka je idealan partner za srpska preduzeća

Ekspobanka a.d Beograd intenzivno razvija saradnju između klijenata koji posluju na tržištu Češke, Rusije i Srbije, od kada je u martu prošle godine počela sa radom u Srbiji kao prva češka banka na tržištu Srbije čiji je većinski vlasnik ruska Ekspobanka.

– Cilj Ekspobank grupacije je da Srbija bude središte poslovnih aktivnosti u regionu i da okupi partnere iz Srbije, Češke i Rusije – istakao je većinski akcionar Ekspobanke Igor Kim na godišnjim poslovno-strategijskim susretima grupacije koji su održani krajem prethodne godine u Srbiji radi razmene ideja i planova za razvoj Ekspobanke u budućnosti.

– Zahvaljujući saradnji sa Ekspobankom u Češkoj i Rusiji, Ekspobank a.d. Beograd je idealan partner za srpska preduzeća. Fokusirani smo na samog klijenta i usluge poput upravljanja imovinom, struktuirane kredite i savetodavne usluge u vezi sa budućim investicijama. Želimo da iskoristimo prednosti koje nam obezbeđuje poznavanje različitih tržišta, kao osnov za efikasniji izvoz srpskih preduzeća i za privlačenje velikih poslovnih projekata iz drugih zemalja. Cilj nam je i da omogućimo bolji i jednostavniji izvoz na rusko i češko tržište i povežemo ljude i kompanije, odnosno naše domaće proizvođače, prvenstveno voća, mesa i proizvoda od mesa sa uvoznicima iz Rusije – istakao je predsednik IO Ekspobanke Borislav Strugarević.

Prioritet u poslovanju su srednja preduzeća orjentisana na saradnju sa Rusijom, Češkom i EU, kao i saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju privlačenja sredstava za kreditiranje lokalnog biznisa. Uspešan rad u ovoj oblasti se vidi u rezultatima i kreditnom portfoliju banke, koji je od momenta preuzimanja banke uvećan za 30 odsto.

Raste udeo kredita preduzećima koji rade sa EU i Rusijom, i u ovom momentu dostigao je 15 odsto ukupnih plasmana. Banka je u 2017. ostvarila poslovni prihod od 23,5 miliona evra, kao i neto dobit. Adekvatnost kapitala je 32 odsto, dok regulatorni kapital iznosi 24,5 miliona.

 

Izvor: blic.rs

Tags
Back to top button