Piraeus bank – Štednja za medalju – Bankar.rs
Depoziti i štednja

Piraeus bank – Štednja za medalju

Piraeus Štednja za medalju je nova oročena dinarska stepenasta štednja Piraeus banke  koja korisniku omogućava da štedi u dinarima, kao i da svoj ulog uveća tokom 12 meseci jer kamata raste iz meseca u mesec, odnosno sa svakim novim definisanim obračunskim periodom.

Prednosti  Štednje za medalju jesu:
  • Klijent u svakom trenutku raspolaže svojim ulogom, a ukoliko se odluči da ranije podigne svoja sredstva pripisuje mu se kamata definisana za mesec najbližeg odležanog obračunskog perioda
  • Kamata je stepenovana na rokove gde je 1 mesec jednak 1 obračunskom periodu
  • Po isteku svakog obračunskog perioda klijentu se povećava procenat kamatne stope. Dakle, kamata raste čak 12 puta!
  • Obračunata kamata se posle svakog pojedinačnog obračunskog perioda pripisuje na a vista dinarski račun
  • Proizvod je namenjen i domaćim i stranim fizičkim licima sa boravišnom dozvolom
Tags
Back to top button