Novina na bankomatima Komercijalne banke – podizanje gotovine u evrima – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEPlatne kartice

Novina na bankomatima Komercijalne banke – podizanje gotovine u evrima

Komercijalna banka je svim klijentima koji su vlasnici deviznih računa, omogućila podizanje gotovine u evrima na bankomatima Banke na određenim lokacijama i uz pomoć debitne kartice sa kojom se podižu i dinari.

Ova usluga omogućava da sredstva sa deviznog računa budu dostupna u bilo koje vreme, korišćenjem debitne kartice na bankomatu na standardan način, tj. unosom PIN-a na osnovu kojeg će se identifikovati i izborom opcije podizanja valute u evrima.

Podizanje gotovine u evrima sa deviznih računa nije moguće ukoliko je po računu izdata štedna knjižica. Takođe, sredstva sa računa ne mogu podizati ovlašćena lica, već samo vlasnik računa, koji je istovremeno i korisnik osnovne debitne kartice izdate po osnovu dinarskog računa otvorenog u Banci.

Ukoliko želite da pogledate gde možete podići svoj novac u evrma, kliknite ovde.

 

Tags
Back to top button