Digitalna revolucija: Banke sa najlepšim web dizajnom – Bankar.rs
Elektronsko bankarstvoSLIDER

Digitalna revolucija: Banke sa najlepšim web dizajnom

U digitalnom dobu, vaš sajt je najbitniji završni detalj.

Očekivanja klijenata se povećavaju dok upoređuju onlajn iskustva, praveći komparacije banaka sa iskusnim firmama kao što su Amazon, Facebook i Netflix. Ukoliko banka ne poseduje izrazito dobar sajt, to je jednostavno gotovo izbacuje iz kvalitetne tržišne utakmice. Predstavljamo vam 20 primera svetskih banaka sa najlepšim web-dizanjnom.

Bank of Melbourne

First Tennessee Bank

Cargills Bank

Mizuho Bank

Zenith Bank

The Cooperative Bank (TCB)

ASB

Vista Bank

Seasons Federal Credit Union

IDFC Bank

Tompkins VIST Bank

P&N Bank

Webster Five Bank

Pioneer Bank

New Dominion Bank

Main Street Bank

Investors Bank

First National Bank

 

Tags
Back to top button