Intervju: Slavica Pavlović, predsednica Izvršnog odbora Eurobanke – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEINTERVJUISLIDER

Intervju: Slavica Pavlović, predsednica Izvršnog odbora Eurobanke

Poslednjih godina tržište je veoma dinamično. Konkurencija je izuzetno jaka i gotovo svakog meseca banke promovišu neku novu uslugu koja podrazumeva korišćenje mobilnog ili elektronskog bankarstva, kaže Slavica Pavlović, predsednik Izvršnog odbora Eurobanke u intervjuu za Nedeljnik.

Šta biste izdvojili kao najuspešnije projekte Eurobanke u 2017. godini? Da li ste zadovoljni rezultatima rada?

U 2017. godini, Eurobank je ostvarila dobre poslovne rezultate u svim segmentima. Zabeležili smo veliki rast kredita kako u oblasti kreditiranja stanovništva, tako i u oblasti kreditiranja privrede, malih i srednjih preduzeća, a značajno smo smanjili NPL racio, kao i troškove rezervisanja za rizične plasmane. Sproveli smo i nekoliko veoma uspešnih projekata, unapredili ponudu digitalnih servisa, lansirali novu „brand” kampanju i započeli redizajn naših ekspozitura. Nove redizajnirane ekspoziture prate trendove mlađe, urbane populacije uvođenjem digitalnih inovacija, ali istovremeno zadržavaju i tradicionalni pristup poslovanja prepoznatljiv među postojećim klijentima Eurobanke. Ako se osvrnem na naše rezultate i projekte tokom godine, mogu da zaključim da smo zadovoljni postignutim.

Očekujete li da će 2018. biti još uspešnija?

Očekujemo da se u 2018. godini nastavi trend daljeg rasta i razvoja. Naravno, težimo da svaka naredna godina bude bolja od prethodne. Kroz poslovne aktivnosti i posvećenost zajednici, Eurobank će i u narednoj godini nastaviti da svakodnevno pokazuje da je pouzdan partner srpskom društvu. Cilj nam je da i u narednom periodu ostanemo banka prvog izbora za naše klijente, fizička i pravna lica, poslujući s osećajem odgovornosti prema zaposlenima, klijentima i društvenoj zajednici.

Da li ste već postavili nove ciljeve i možemo li očekivati neke nove projekte i ponude?

Već smo napravili plan za 2018. godinu. Pred nama je vrlo izazovna godina jer nam predstoji usklađivanje s novim regulatornim zahtevima i izmenama zakona. Takođe, planiramo dalje unapređivanje naše ponude proizvoda i usluga kako bismo zadovoljili svakodnevne potrebe klijenata uz stabilan i zdrav poslovni model i nastavljamo da razvijamo poslovanje. U 2018. godini, Eurobank će posebnu pažnju pokloniti unapređenju segmenta poslovanja sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima, ali i zadržati jako prisustvo u korporativnom sektoru kroz pružanje podrške postojećim klijentima. Kao prioritete u narednoj godini vidimo proširenje baze klijenata i povećanje obima poslovanja. Takođe, sastavni deo naše strategije jesu digitalizacija proizvoda i usluga u poslovanju sa stanovništvom i pravnim licima, te unapređenje korisničkog iskustva.

Internet i mobilno bankarstvo postaju sve popularniji u Srbiji, kako Eurobank prati ove trendove?

Poslednjih godina tržište je veoma dinamično. Konkurencija je izuzetno jaka i gotovo svakog meseca banke promovišu neku novu uslugu koja podrazumeva korišćenje mobilnog ili elektronskog bankarstva. Aktivno komuniciramo sa klijentima preko interneta i socijalnih mreža i trudimo se da odgovorimo na zahteve tržišta, što s jedne strane podrazumeva edukaciju i promenu navika jednog segmenta klijenata, a s druge strane, da očekivanja klijenata kojima je korišćenje digitalnih tehnologija svakodnevica budu ispunjena.

Eurobank usluge mobilnog i elektronskog bankarstva u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenata o čemu svedoče i odlične ocene i komentari na korisničkim platformama. Ubrajamo se u retke banke koje nude usluge mobilnog bankarstva pravnim licima i preduzetnicima. Upravo ta usluga je odlično prihvaćena i intenzivno se koristi.

Ipak, nove usluge ne uvodimo da bismo ispratili pojedina dešavanja na tržištu. Kada donosimo odluku o ulaganju u određeni digitalni kanal, od velikog je značaja u kojoj meri će klijenti koristiti uslugu i da li će njome biti zadovoljni. Trenutno razvijamo nekoliko novih usluga koje će dodatno unaprediti odnos naše banke sa klijentima.

Doprinos društvenoj zajednici je jedna od vrednosti koju ističete. Da li pripremate CSR aktivnosti i u 2018. godini?

Već punu deceniju Eurobank u Srbiji sprovodi programe društvene odgovornosti usmerene na najosetljivije segmente društva. U martu 2006. godine, Eurobank je pokrenula sveobuhvatni program korporativne društvene odgovornosti pod nazivom „Investiramo u evropske vrednosti” koji se oslanja na pet stožera: obrazovanje, ekologiju, jednakost, kulturu i zdravstvo, a kroz koji je do sada uloženo 4,5 miliona evra.

Posebno smo ponosni na humanitarni projekat „Veliko srce”, usmeren na decu i njihovo odrastanje, koji Eurobank već sedmu godinu realizuje u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Naša MasterCard humanitarna kartica „Veliko srce” pomogla je da odrastanje i boravak dece u vrtićima i školama širom Srbije bude lepše, a program je proširen i na zdravstvene ustanove za brigu o deci. Do sada su obnovljena 43 igrališta i objekta, a istim tempom nastavljamo i naredne godine.

Takođe, u 2018. godini planiramo da pokrenemo još jedan veliki projekat društveno odgovornog poslovanja na kome intenzivno radimo i očekujemo da na proleće bude predstavljen javnosti.

Kada govorimo o trendovima u srpskoj privredi, da li vam se čini da oni idu nabolje?

Makropokazatelji jasno ukazuju da je kriza iza nas, što potvrđuje i rast kreditne aktivnosti u 2017. godini. Trenutno nema nagoveštaja da će se situacija pogoršati, ali je ključno pitanje kojim tempom će i privreda i bankarski sektor rasti.

Prošle godine, prvi put nakon pet godina, zabeležen je pad nivoa problematičnih kredita na manje od 20 odsto, što ukazuje na postepenu stabilizaciju tržišta. Takvo kretanje ovog pokazatelja bankama omogućava postepeno povećavanje tolerancije na rizik, što ujedno vodi ka većoj kreditnoj aktivnosti.

tekst i foto: Nedeljnik.rs

Tags
Back to top button