NBS: Niska inflacija, stabilan dinar, smanjeni loši kredit – Bankar.rs
BANKENBSSLIDER

NBS: Niska inflacija, stabilan dinar, smanjeni loši kredit

U ovogodišnjem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je po ostvarenoj inflaciji zadržala prvu poziciju, koju deli s još 35 zemalja.
Inflacija u Srbiji je u 2017., petu godinu za redom, ostala niska i stabilna, čime je Narodna banka Srbije i u ovoj godini ispunila svoj osnovni cilj, saopšteno je danas iz NBS.

Inflacioni cilj za 2017. godinu je, kako se podseća, snižen sa 4,0 odsto plus-minus 1,5 procenata na 3,0 odsto plus-minus 1,5 posto, i tokom cele godine inflacija se kretala u granicama ovog novog cilja, uz usidrena inflaciona očekivanja.

Uprkos neizvesnostima koje su dolazile iz međunarodnog okruženja očuvana je relativna stabilnost kursa dinara. Tokom većeg dela godine bili su prisutni pritisci na jačanje dinara, kao rezultat znatno boljih makroekonomskih prilika u Srbiji i perspektiva domaće ekonomije – visokog priliva investicija i nastavka dinamičnog izvoza, kao i nešto većih priliva deviza tokom turističke sezone. Zbog toga NBS godinu završava kao neto kupac evra na deviznom tržištu, čime smo dodatno ojačali devizne rezerve.

Referentna kamatna stopa je u 2017. godini snižena dva puta, u septembru i oktobru, na 3,5 odsto, što je njen najniži nivo u režimu ciljanja inflacije. Time su stvoreni uslovi za dalji pad kamatnih stopa na nove i postojeće dinarske kredite, čime su obezbeđene značajne uštede za privredu i građane.

Iz centralne banke ističu da je finansijski sistem siguran i otporan i da je unapređen regulatorni okvir za banke, čime je postignuta visoka usklađenost domaćih propisa sa propisima EU.

Nastavljen je pad učešća problematičnih kredita, koje se vraća na pretkrizne nivoe. Na kraju oktobra 2017. godine bruto NPL pokazatelj na nivou bankarskog sektora je iznosio 11,9 odsto, što je za 10,4 procentna poena niže nego u avgustu 2015. kada je doneta Strategije za rešavanje pitanja problematičnih kredita, i najniži nivo još od kraja 2008.

Centralna banka poručuje da se dalji koraci ka smanjenju problematičnih kredita u bankarskom sektoru mogu očekivati kako sa aspekta nadležnih institucija, tako i sa aspekta banaka.

Učinjeni su veliki napori i na polju razvoja najsavremenijih oblika plaćanja. NBS je pripremila Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, čije usvajanje treba da doprinese daljem razvoju bezgotovinskih plaćanja u zemlji i fer prakse u poslovanju s platnim karticama.

Prepoznajući potrebu za boljim razumevanjem propisa i stvaranjem najpovoljnijeg mogućeg poslovnog okruženja za dalji razvoj IT sektora, NBS je razrešila nedoumice banaka i njihovih klijenata koje su se javljale u vezi s primenom propisa iz oblasti platnog prometa sa inostranstvom, a odnose se na realizaciju priliva iz inostranstva.

Takođe, radi pružanja podrške aktivnostima Vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, NBS je usvojila izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa i tako precizirala odredbe koje se odnose na neobaveznost upotrebe pečata privrednih subjekata.

Guverner Jorgovanka Tabaković i Ši Venčao, predsednik kompanije „China UnionPay ”, potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim su utvrđene osnove za buduću saradnju između nacionalnog kartičnog sistema Republike Srbije – DinaKard i najvećeg kartičnog sistema na svetu – kineskog nacionalnog kartičnog sistema „China UnionPay”.

Doneta je i odluka da se na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu uvede turska lira, imajućji u vidu učešće Turske u spoljnotrgovinskoj razmeni Srbije, kao i potencijale za jačanje i unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja.

NBS je pravovremenom i efikasnom monetarnom politikom znatno doprinela da u 2017. godini agencije „Moody’s”, „Fitch Ratings” i „Standard and Poor’s” povećaju kreditni rejting Srbije, a uspešno je završeno i osmo razmatranje stendbaj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, kada je ocenjeno je da je Srbija tokom aranžmana, sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa, postigla značajan napredak.

Pored toga, krajem decembra premija rizika Srbije pala ispod 100 baznih poena, što je njen najniži nivo.

NBS će i naredne godine nastaviti da očuvanjem cenovne i finansijske stabilnosti doprinosi zajedničkom cilju – održivom i stabilnom ekonomskom rastu i boljem životu svih građana, navpodi se u saopštenju.

Izvor: politika.rs

Tags
Back to top button