Kada banke prave izuzetak pri proceni kreditne sposobnosti? – Bankar.rs
BANKEKreditiSLIDER

Kada banke prave izuzetak pri proceni kreditne sposobnosti?

Kirije, prihodi od autorskih i ugovora o delu, dividende…

 Da bi banka uzela u obzir i dodatnu zaradu, mimo uobičajene plate, potrebno je da i ta vrsta prihoda ima neku vrstu kontinuiteta, kao i da ih dokumentujete.

U Unikredit banci kažu da se u otplatni kapacitet mogu da uračunaju i dokumentovana dodatna primanja, kao što su prihod od izdavanja nekretnina, autorskih ugovora, ugovora o delu, kao i dividende, uz određene uslove.

Inače, kako saznajemo neke banke u obzir uzimaju i primanja za tuđu negu i pomoć, invalidnine, alimentacije, prihode od maloletne dece od porodične penzije. Takođe u procenu kreditne sposobnosti ulaze i naknade za uvećane troškove stanovanja za vojna lica, kao i prihodi koji se ostvaruju po osnovu članstva u upravnom ili nadzornom odboru.

Overa kod notara

– Dodatna primanja moraju imati trajni karakter i moraju biti aktivna najmanje dve godine u momentu apliciranja. Dodatna primanja moraju biti uplaćivana minimum tri meseca na račun klijenta. Da bi prihodi od izdavanja nepokretnosti ušla u otplatni kapacitet, ugovori o zakupu moraju biti overeni kod notara, a učešće po ovom parametru ne može biti veće od trećine ukupnih primanja – objašnjavaju u Unikredit banci.

Posebnu kategoriju predstavljaju advokati koji pored redovnih prihoda, ostvaruju vanredne prihode po osnovu ugovora o delu koja takođe, moraju biti redovna i moraju imati kontinuitet.

Šta znači dokumentovano?

Kako objašnjavaju bankari, primanja je neophodno dokumentovati dostavljanjem overenog ugovora o pružanju usluga, zastupanju i slično, kao i prometa po računu na kojem se jasno vide uplate izvršene po osnovu zaključenog ugovora.

 

Izvor: blic.rs

Tags
Back to top button