Saradnja agencija za osiguranje depozita Srbije i Rusije – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKERačuniSLIDER

Saradnja agencija za osiguranje depozita Srbije i Rusije

 U Srbiji država garantuje za štednju do 50.000 evra.

Agencije za osiguranje depozita Srbije i Rusije zaključile su Memorandum o saradnji koji predviđa redovno međusobno savetovanje i informisanje u domenu osiguranja depozita, ali i u oblastima kao što su stečaj i likvidacija banaka, razvoj informacionih tehnologija, upravljanje bazama podataka.

Memorandum o uzajamnom razumevanju i saradnji potpisali su u Moskvi u utorak, 19. decembra, Jurij Isajev, generalni direktor Državne korporacije “Agencije za osiguranje depozita” Ruske Federacije, i Srđan Mihajlović i Vladimir Medan, predsednik, odnosno član Odbora direktora srpske Agencije.

“Potpisivanje Memoranduma omogućiće našim organizacijama nadležnim za osiguranje depozita i stečaj banaka u Rusiji, odnosno Srbiji da prošire bilateralnu saradnju”, izjavio je tom prilikom Jurij Isajev, saopšteno je iz Agencije za osiguranje depozita Srbije.

Delegacija srpske Agencije je podsetila da je Memorandum zaključen nakon višegodišnje saradnje ove dve institucije u okviru međunarodnih udruženja, te da će njihova bliža saradnja i razmena stavova po svim pitanjima od značaja za obe strane, s obzirom na njihove slične mandate, imati višestruku korist.

Tokom posete, visoke delegacije srpske Agencije sedištu ruske institucije u Moskvi, dve strane su razmotrile stanje u bankarskom sektoru Ruske Federacije, odnosno Srbije, kao i ulogu osiguravača depozita u očuvanju finansijske stabilnosti.

Ruska Agencija za osiguranje depozita osnovana je 2003. godine, osigurava preko 750 banaka, intervenisala je u više od 400 osiguranih slučajeva i vodila stečajne postupke nad oko 600 banaka.

Agencija za osiguranje depozita Srbije osigurava depozite građana, preduzetnika, malih, mikro i srednjih pravnih lica u domaćim bankama do iznosa od 50.000 evra.

U slučaju stečaja ili likvidacije banke, štedišama počinje da isplaćuje osigurani ulog u roku od sedam radnih dana.

Izvor: bktwnews.com

Tags
Back to top button