Srpska banka: promotivni period izdavanja kredita – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDER

Srpska banka: promotivni period izdavanja kredita

Srpska banka a.d. Beograd nudi niže kamatne stope na gotovinske, potrošačke i kredite za refinansiranje bez valutne klauzule. U svojoj ponudi ima više vrsta kratkoročnih i dugoročnih kredita, uključujući kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Krediti mogu biti sa valutnom klauzulom i bez valutne klauzule.

Promotivni uslovi kreditiranja
Gotovinski dinarski kredit sa periodom otplate od 12-36 meseci
Gotovinski dinarski kredit sa periodom otplate od 12-60 meseci
Potrošački dinarski kredit sa periodom otplate od 12-60 meseci
Krediti za refinansiranje sa periodom otplate od 6-12 meseci
Krediti za refinansiranje sa periodom otplate od 12-36 meseci
Krediti za refinansiranje sa periodom otplate od 12-60 meseci

Tags
Back to top button