Oglasi za posao: NLB Banka zapošljava – Senior saradnik za upravljanje promenama i portfoliom menadžmenta – Bankar.rs
Uncategorized

Oglasi za posao: NLB Banka zapošljava – Senior saradnik za upravljanje promenama i portfoliom menadžmenta

Glavne odgovornosti:
• Definiše i razvija standarde, metodologiju i procese za upravljanje projektima u Banci
• Obezbeđuje primenu standarda, metodologije i procesa upravljanja projektima
• Aktivno učestvuje u definisanju, planiranju i praćenju projekata u Banci
• Prati i obezbeđuje podršku pojedinačnim rukovodiocima projekta u domenu usmeravanja aktivnosti vezanih za konkretne projekte
• Obezbeđuje upravljanje poslovnim zahtevima za promenom organizacije, procesa i tehnologija u cilju obezbeđivanja adekvatnog
rešenja i optimizacije korišćenja resursa
• Analizira potrebe i predlaže izmene i unapređenja organizacije, poslovnih procesa i tehnologija u skladu sa poslovnom
strategijom Banke
• Identifikuje, dokumentuje i prati poslovne procese u segmentu upravljanja matičnim podacima (MDM)
• Koordinira i ima kontrolnu ulogu u implementaciji promena u procesima koji utiču na matične podatke
• Obavlja poslove identifikacije, dokumentovanja i praćenja ključnih poslovnih procesa
Nivo obrazovanja: VSS (VII1/VII2 stepen)
Domen obrazovanja: Fakultet ekonomskog, organzacionog, elektrotehničkog ili sličnog usmerenja
Radno iskustvo: minimum 5 godina
Potrebna znanja:
• Aktivno znanje engleskog jezika
• Poznavanje koncepta i metodologija za upravljanje projektima, promenama i poslovnim procesima
• Iskustvo u vođenju ili radu na projektima.
Ključne kompetencije: tačnost i preciznost, samoinicijativnost, analitičke sposobnosti, odgovornost, kooperativnost i rad u timu,
komunikativnost.
Ako ste zainteresovani za navedenu poziciju i ispunjavate navedene uslove, molimo Vas da pošaljete svoj CV na sledecu mail adresu:
[email protected]
Samo kandidati koji uđu u najuži izbor biće kontaktirani.

Rok za prijavu otvoren je do 29.12.2017.

Tags
Back to top button