Povećan kreditni rejting Srbije – Bankar.rs
BANKENBSSLIDER

Povećan kreditni rejting Srbije

Agencije za ocenu kreditnog rejtinga “Fitč rejtings” i “Standard end Pur” povećale su kreditni rejting Srbije na nivo “BB” sa nivoa “BB-“, uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga, saopšteno je večeras iz Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.

Kako se navodi, povećanje ocene kreditnog rejtinga Srbije odraz je unapređenja javnih finansija, koje podržava i fiskalni rezultat i dodaje da se očekuje da će Vlada Srbije nastaviti sa sprovođenjem programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i u periodu od 2018. do 2019. godine.

U saopštenju se dodaje da je odnos javnog duga i BDP-a poboljšan i stabilan.

Osnovni pokretači pozitivnog trenda su fiskalna konsolidacija koja će dovesti do daljeg smanjenja odnosa javnog duga i BDP-a, kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti i stabilan priliv stranih direktnih investicija.

Otvaranje novih poglavlja u pregovorima za pristupanje EU i uspešan završetak aranžmana iz predostrožnosti, kao i dalja saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom biće, kako se ocenjuje, važni činioci za dalje unapređenje kreditnog rejtinga Srbije.

Deficit tekućeg računa (procenjen na prosečnih 4,3 odsto BDP u periodu od 2017. do 2019. godine) u potpunosti če biti pokriven neto stranim investicijama, dodaje se u saopštenju.

Izvor: novimagazin.rs

 

Tags
Back to top button