Uspešna saradnja AIK Banke i KK Crvena Zvezda – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEDruštvena odgovornost

Uspešna saradnja AIK Banke i KK Crvena Zvezda

AIK Banka je tokom  prethodne godine postala sponzor Košarkaškog kluba Crvena zvezda, sa ciljem da sportski i poslovni uspesi obeleže saradnju dve renomirane kompanije i doprinesu obostranom uspehu.

Posmatrano iz ugla klijenta, sponzorstvo donosi brojne benefite. Pre svega, u slučaju sponzorstva u sportu, klijentu je obezbeđena vidljivost, kako na samim utakmicama, tako i kroz digitalne i štampane kanale oglašavanja i promocije. Kroz sponzorstvo u sportu kompanije mogu da dođu do širokog auditorijima, pa čak i da komuniciraju sa publikom do koje je teško doći putem standardnog oglašavanja. Analizom populacije koja prati rad određenog sportskog kluba može se doći do precizno određene ciljne grupe kojoj klijent želi da se obrati, i na taj način proširi svoju bazu klijenata/potrošača, ali i repozicionira brend. Klijenti do kojih se ovim putem može doći su mladi, energični, zdravi i brzi

Sponzorstvo u sportu ima moć da prekine niz kulturnih barijera. Kompanije koriste sponzorstvo u sportu za postizanje specifičnih ciljeva kompanije. Važno je proceniti koji sport i koji klub treba sponzorisati, kako bi se došlo do željenih efekata za kompaniju, zatim koliko često klijent treba da se uključuje i u koje aktivnosti, kao i na koji vremenski period, i kako sponzorstvo može da se iskoristiti kao efektivan promotivni alat. Kompanije biraju sportske timove u zavisnosti od toga koliko prostora u medijima mogu da dobiju saradnjom sa njima, odnosno koliku eksponiranost brenda saradnja može da im obezbedi.

AIK Banka i KK Crvena Zvezda ostvarili su perspektivnu saradnju, koja i jednoj i drugoj strani donosi brojne benefite i predstavlja pravi primer uspešnog sponozorstva u sportu, koje će sasvim sigurno rezultirati ostvarenjem planiranih ciljeva.

Tags
Back to top button