EFSE i UniCredit Bank Srbija šire partnerstvo na stambeno kreditiranje – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDER

EFSE i UniCredit Bank Srbija šire partnerstvo na stambeno kreditiranje

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) i UniCredit Bank Srbija potpisali su ugovor o kreditnoj liniji u ukupnom iznosu od 20 miliona evra namenjenoj finansiranju stambenih kredita u Srbiji.

Očekuje se da sredstva iz kreditne linije EFSE fonda obezbede podršku klijentima koji rešavaju svoje stambeno pitanje uz pomoć kredita. To će dodatno ojačati poziciju UniCredit Banke na tržištu kada je u pitanju ovaj vid kreditiranja, čime će biti pospešen nastavak stambenog kreditiranja u gradovima širom Srbije, što je izuzetno značajno uzimajući u obzir da je većinski deo kreditnog portfolija banke alociran van Beograda.

Predsedavajući Upravnog odbora EFSE fonda, Kristof Tiskens, je izjavio: “Građanima je često potrebna podrška kada kupuju svoj prvi stan. Ova kreditna linija će UniCredit Banci omogućiti upravo finasiranje takvih potreba, istovremeno ispunjavajući misiju EFSE fonda koja se odnosi na obezbeđivanje adekvatnih uslova stanovanja u regionima u kojima posluje.”

Nikola Vuletić, direktor Sektora poslovanja sa stanovništvom UniCredit Banke, je u vezi sa potpisivanjem ovog Ugovora izjavio:

“Činjenica je da rešavanje stambenog pitanja predstavlja jedan od prioriteta kako pojedinca, tako i porodica u Srbiji. Stoga smo se u prethodnoj godini fokusirali na to da klijentima ponudimo stambeni kredit kreiran u skladu sa njihovim potrebama. Pored toga što će nam sredstva iz EFSE kreditne linije omogućiti da nastavimo da pružamo podršku građanima koji žele da reše svoje stambeno pitanje, ona će takođe uticati na rast našeg tržišnog učešća u ovom segmentu.”

Tags
Back to top button