Keš postaje sve jeftiniji – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIKreditiSLIDER

Keš postaje sve jeftiniji

Banke i dalje smanjuju kamate na gotovinske dinarske kredite. Banke zaračunavaju sve niže kamate i na veće iznose sa dužim rokovima otplate, koji su veoma traženi, i gotovo su dostigli 300 miliona dinara, pišu Novosti.

BANKE su nastavile da smanjuju kamate na gotovinske kredite, tako da se na godinu dana, ovaj zajam može uzeti po ceni manjoj od dva odsto nominalno, dok sa svim troškovima ona iznosi 7,90 odsto. To je trenutno najniža kamata na keš pozajmice u Srbiji. Tako, ako neko želi da se zaduži 100.000 dinara na 12 meseci, rata će mu biti 7.980 dinara. Do sada su banke, ovakve male kredite s kratkim rokovima otplate naplaćivale od 10 do 12 odsto, ali sada je cena počela da pada, jer je novac sve jeftiniji.

Takođe, banke zaračunavaju sve niže kamate i na veće gotovinske kredite sa dužim rokovima otplate, koji su veoma traženi, i gotovo su dostigli 300 miliona dinara. Tako se milion dinara može uzeti na 100 meseci, s ratom od 12.000 dinara mesečno. Prenošenje plate nije obavezno, jer je kamata ista i za klijente i one koji to nisu. Ipak, drugih pogodnosti za klijente ima, kao na primer, kamata na kreditnu karticu i dozvoljeni minus su niže nego za one koji primaju platu kod drugih banaka.

Pojedine banke su ukinule glomaznu papirologiju za uzimanje gotovinskih kredita, tako da je građanima potrebno samo da donesu potvrdu o zaposlenju i primanjima. Neke banke ne traže potvrde o dugovima u drugim bankama, jer se to vidi u Kreditnom birou. Tek kada refinansiraju svoje obaveze, donesu potvrdu da su isplatili zajam. Obično, građani uz refinansiranje obaveza kod drugih banaka koje i dalje drže visoke kamate uzimaju i dodatni keš i produžavaju rokove otplate i do 120 meseci.

Mnoge banke su spremne da se odreknu pratećih troškova samo da dobiju nove klijente, tako da i ne zaračunavaju trošak obrade zajma. Osim nižih kamata, svi gotovinski krediti su osigurani, odnosno klijenti su osigurani u slučaju gubitka posla ili razbolevanja..

DOZVOLjENI MINUS

BANKE su spremne, da bi zadržale klijente, da ponude i razne pogodnosti, kao što je na primer, korišćenje dozvoljenog minusa u iznosu od dve plate na dve godine. Takođe, građani više ne moraju da račun dovode u plus da bi produžili dozvoljeno prekoračenje, već kada istekne posle 24 meseca, automatski se odobrava.

Tags
Back to top button